Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

04.10.2016 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77) yayımlandı.

09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin 77 Seri Nolu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Sözkonusu genel tebliğ ile ticaret sicil harçlarının artık Odalarca tahsiline imkan tanınmış ve yine yatırım ve teşviklerin harçlar ile ilgili değişikliklere değinilmiştir. 

 

Sözkonusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.