Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

05.08.2016 Kurumlar Vergisi G.Tebliği (Seri No:1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Yayımlandı.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 5 Ağustos 2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması ve nakit sermaye artırımında faiz indirimi uygulamasında sermaye avansı olarak ödenen tutarlara ilişkin açıklamalar yapıldı.

 

Sözkonusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.