Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

05.08.2016 Vergi Usul Kanunu 426 Nolu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (ÖKC)

 

Bilindiği üzere 426 Nolu VUK Genel Tebliği ile ÖKC kullanımında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

05.08.2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 473 Nolu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile 426 Nolu Tebliğin 4.bölümünün (c) bendinde yer alan 01/01/2017  ibaresi 01/01/2018  olarak değiştirilmiştir.

Sözkonusu bu değişiklik sonucu ise; 426 Nolu VUK Genel Tebliğinde 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatına göre Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti 01.01.2017 tarihi yerine 01.01.2018 tarihi olarak değiştirilmiştir. 

 

Sözkonusu değişiklikle ilgili Resmi Gazetenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir : 

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.