Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

08.04.2016 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı...

8 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Buna göre;

  1. Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgelerine faiz desteği sağlanacaktır.
  2. Sigorta primi işveren hissesi desteği; büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır.

 

Bölgeler

31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01/01/2017 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl

 
3. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (Vergi indirimi), 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 

4. Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımlar 1 ila 5 bölgeler arasında yapılması durumunda, 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

5. Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bölgesel yatırım konularına dahil edilmiştir. Böylelikle, söz konusu yatırımlar bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

6. Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım konularına dahil edilmiştir.

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar