Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

10.08.2016 (4691) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı..

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği"  01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (10.08.2016) tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Sözkonusu yönetmelik; Teknokentlerin işleyişi ve özellikle bu bölgelerdeki mükelleflerin yararlandığı teşvik ve istisnaların uygulanmasıyla ilgili önemli hususları içermektedir. 

 

Sözkonusu yönetmeliğe ulaşmak için  tıklayınız.