Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

10.08.2016 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı.

10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete’de 2016/9092 sayılı “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 16.02.2016 tarihli 6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile "5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikle, Bakanlar Kurulunca belirlenecek kriterlere haiz; 

indirim konusu yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmış ve Bakanlar Kurulu'na bu yönde bir yetki verilmekle birlikte herhangi bir belirleme yapılmamış idi. 

Artık 2016/ 9092 Sayılı bu Karar ile Bakanlar Kurulu, ilave destek sağlanacak Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin kriterleri belirlemiştir.

 

Buna göre, aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si 31/12/2023tarihine kadar, Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

 

10/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren bu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar