Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

11.02.2016 Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı...

11 Şubat 2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de 5 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

 

Söz konusu Tebliğde, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde istisna,iade ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.