Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

24.12.2015 459 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı..

24.12.2015 Tarih ve 29572 Sayılı Resmi Gazete'de 459 Nolu VUK Genel Tebliği yayınlandı. Sözkonusu tebliğ ile banka ve finans kuruluşlarından yapılması gereken ödemelerde tevsik zorunluluğu 8.000 TL  den 7.000 TL ye düşürülmüştür. 

 

 

TEBLİĞE ULAŞMAK İÇİN :  459 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ