Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

25.02.2016 470 Nolu VUK Genel Tebliği yayınlandı...

2012 yılından itibaren gayrimenkul sermaye iratları için uygulanmakta olan Hazır Beyan Sisteminin kapsamı bu 470 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile genişletilerek, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.