Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

25.12.2015 460 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı...

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazetede  460 Nolu VUK  Genel Tebliği yayınlanmıştır. 460 Nolu VUK Genel Tebliği ile ; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

 

VUK da yer alan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak Had ve Tutarlar Listesi