Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

25.12.2015 462 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı...

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete ile 462 Nolu VUK Genel Tebliği yayınlanmış olup, sözkonusu tebliğ ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Sözkonusu tebliğe ulaşmak için :  462 Nolu  VUK Genel Tebliği