Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

25.12.2015 463 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı...

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete ile 463 Nolu VUK Genel Tebliği yayınlanmış olup, sözkonusu tebliğ ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Sözkonusu tebliğe ulaşmak için :  463 Nolu VUK Genel Tebliği