Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

25.12.2015 59 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlandı...

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazetede  59 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. 

 

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE