Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

26.10.2016 Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı...

26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de 2016/9385 sayılı "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar" yayımlandı.

Karar ile;

-6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar,

-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

uzatılmıştır.

 

Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesinde ve varlık barışına ilişkin 7 maddesinde yer alan sürelerde değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

-Kanun kapsamındaki; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlar ve idari para cezaları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar için son başvuru 25.11.2016 tarihi (bu tarih dahil),

-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru Kasım ayı sonu,

-Varlık Barışı için son başvuru Aralık ayı sonu olmaktadır.

 

Ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9385 sayılı Karar