Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

27.01.2016 İşverenlere Asgari Ücret Desteği yürürlüğe girdi…

27.01.2016 tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6661 Sayılı torba kanun (Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile işverenlere asgari ücret desteği yürürlüğe girdi.

 

Sözkonusu torba kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 68.madde eklenerek 2016 yılının Ocak ve Aralık ayları için 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu yıl işverenlerin maliyetlerini oldukça artıran asgari ücretin yükünü işverenlerin sırtından hafifletmek üzere Asgari Ücret Desteği aşağıdaki detaylarla birlikte uygulamaya girmiştir.

 

1- Eskiden beri işine devam eden işverenler için 2015 yılının aynı ayında SGK’ya brüt günlük 85,00 TL ve altında bildirimi yapılan sigortalıların sayısını geçmemek üzere 2016 yılında sigortalı başına 100,00 TL destek verilecektir.

Buna göre örneğin Ocak/2016 dönemi asgari ücret desteği için 2015 yılının Ocak ayında işverenlerin SGK ya bildirdiği sigortalıların brüt 2.550 TL (günlük brüt 85,00 TL) ve altındaki işçi sayıları dikkat alınarak, bu işçi sayısı kadar Ocak/2016 dönemi için verilecek bildirgedeki işçi sayısına her işçi için aylık 100,00 TL (günlük 3,33 TL) bildirgede hesaplanan prim tutarından mahsup desteği getirilmiştir.

Eğer 2015 yılının cari ayında bildirilen bir sigortalı sayısı yoksa veya prim bildirgesi verilmediyse, aylık prim bildirgesi verilen takip eden ilk ayın sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.

 

2- Maden işyerlerinde ise 2015 yılında dikkate alınacak ücret haddi günlük brüt 85,00 TL olan tutar 170,00 TL (aylık 5.100,00 TL) uygulanacaktır.

 

3- Eskiden beri işine devam eden işverenler için uygulama böyle iken yani 2015 yılındaki çalıştırdığı işçi sayıları dikkate alınarak 2016 yılının asgari ücret desteği hesaplanırken, işe 2016 da yeni başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırdıkları tüm işçileri için bu destekten yararlanabilecektir.

 

4- Sözkonusu asgari ücret desteği nakit bir destek olmayıp, SGK’ya ödenecek olan sigorta priminden mahsup edilmesi şeklinde uygulanacaktır. Sözkonusu desteğin finansmanı ise Hazine tarafından karşılanacaktır.

 

5- Ancak sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

 

6- 6661 Sayılı Torba Kanun’da sözkonusu bu asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar da belirlenmiştir. Kanundaki ibareden bu şartların sadece 2016 yılında işyeri açan ve sigorta kapsamına girenler için geçerli olduğu anlamı çıkmaktadır. Dolayısıyla eskiden beri kanun kapsamında olan ve işçi çalıştıran işyerleri için bir şart sürülmediği anlaşılmakla birlikte SGK nın yayınlayacağı Genelge ile bu durumun açıklığa kavuşacağı da beklenmelidir.

Sözkonusu Şartlar şunlardır:

-2016 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini SGK’ya yasal süresi içerisinde vermeyen işyerleri,

-Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işyerleri,

-Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri,

-Sahte sigortalı bildirimi yapan işyerleri,

-SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri (Borçlarını taksitlendiren işyerleri hariç olmak üzere),

-Muvazaalı olarak mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad,unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması (işçi sigorta kaydının kaydırılması), şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, 

gibi hallerde de desteklerden faydalanılmayacaktır. Bu şekilde destek alınmışsa eğer, desteklenen tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.