Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

27.12.2016 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yeni harç tutarlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

2017 Harçlar Tablosu