Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

28.01.2016 GVK-99/2016-1 Sayılı Sirkü ile Gelir ve Kurumlar Vergisinde Standart İade Sistemi başlatılıyor...

22/01/2016 tarihli ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini bahse konu sistemi kullanmak suretiyle yapacaklardır. 

 

Sözkonusu Gelir Vergisi Sirküsüne ulaşmak için tıklayınız.