Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

29.12.2015 Elektronik Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu Uzatıldı...

29.12.2015 tarih ve 29577 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 467 Nolu VUK Genel Tebliği ile 456 Nolu VUK Genel Tebliği ’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “01/04/2016” şeklinde değiştirilmiştir.