Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

31.12.2015 2016 Yılında uygulanacak Asgari Ücret belirlendi...

2016 Yılında uygulanacak Asgari Ücret belirlenerek 31.12.2015 tarih ve 29579 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre 2016 yılının tamamında Brüt Asgari Ücret Aylık 1.647,00 TL (günlük: 54,90 TL) olup, bu ücrete bekar bir çalışanın asgari geçim indirimi dahildir. 

 

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):

 

ASGARİ ÜCRET BRÜT        :    1.647,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET          :     1.300,99 TL

 

Asgari Ücret 2016 yılı Tablosu:

2016 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi )

Brüt Ücret

1.647,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

230,58 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

16.47 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95 TL

Gelir Vergisi

209,99 TL

Damga Vergisi

12,50 TL

İşçi Kesintiler Toplamı

469,54 TL

Asgari Geçim İndirimi 
(Bekâr ve Çocuksuz)

123,53 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

1.300,99 TL

 

 

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

- BEKAR

123,53 TL

 

 

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,23 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

166,67 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

185,29 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

197,64 TL

 

 

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

123,53 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,05 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

160,58 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

172,94 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

185,29 TL