Güvenilir Adresiniz

X

HİZMETLERİMİZ

DENETİM HİZMETLERİ

  • TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim ve bağımsız denetime tabi şirketlerin ilk geçişinin organizasyonu ve uyarlanması,

  • İç Denetim Hizmetleri, hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,

  • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması,

  • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması,

  • Özel amaçlı denetimlerin yapılması .